Vai pārlieku taupīgums var būt kaitīgs?

Ekonomiskā krīze ir atstājusi ietekmi gandrīz uz katru Latvijas iedzīvotāju un ne tikai. Ņemot vērā izveidojušos situāciju, daudziem no mums bija jāizvērtē savas iespējas un vajadzības. Tieši ikmēneša maksājumu sadārdzināšanās radīja situāciju, kad nepieciešams pieņemt lēmumu par prioritāšu izvērtēšanu.

Iesākot šo rakstu, vēlos uzsvērt, ka starp mums pastāv divu veidu cilvēki, proti, vieni, kuri savas dzīves laikā cenšas dzīvot tagadnei, rīkoties brīvi ar saviem naudas līdzekļiem, nesatraucoties, kādā veidā šie līdzekļi tiek iztērēti. Ir arī tāda sabiedrības daļa, kuri ikdienu un iepirkumu paradumus cenšas organizēt tā, lai dzīvotu saprātīgi un taupīgi, proti, izvērtējot katras dienas pirkumu nepieciešamību. Izvērtējot, vai taupīgums ir kaitīgs, jāsecina, ka viss ir atkarīgs no situācijas, jāsecina, ka šajā jautājumā pieņemami gan pozitīvi, gan negatīvi viedokļi.

Piemēram, cilvēkiem nevajadzētu taupīt uz veselīgu pārtiku, savu veselību, tomēr tas ir tikai loģiski, ka ņemot vērā esošos naudas līdzekļus, ne visi var atļauties lietot tik veselīgu uzturu, cik viņš vēlētos. Tomēr ir arī situācijas, kad līdzekļu ir tik maz, ka šādās situācijās nav iespējams veikt jebkādu ietaupījumu un cilvēks ir spiests dzīvot ar tiem naudas līdzekļiem, kas viņam ir. Turklāt situācijās, kad radušies neparedzēti izdevumi, nereti jāmeklē risinājums, jāmeklē naudas aizdevums fiziskai personai, kuru nākamajā mēnesī noteikti ar lielām grūtībām cilvēks spēs atmaksāt, ietaupot vēl vairāk.

Ja tiek taupīts uz savu veselību un pirmās nepieciešamības precēm, tad šāds taupīguma mēģinājums var vēlāk nest līdzi smagas sekas, proti, var saasināties ilgāku laiku neārstētas slimības, var rasties komplikācijas, kas saistītas ar nepietiekama uztura uzņemšanu. Šeit kā piemērs jāmin tie daudzi Latvijas pensionāri, kuri ikdienā cenšas taupīt uz savu veselību, lai varētu nopirkt nepieciešamo pārtiku. Turklāt reālā situācija nereti ir vēl bēdīgāka, jo tiek taupīts gan uz pārtikas, gan nepieciešamo zāļu iegādi, lai varētu iztikt līdz nākamai pensijas saņemšanas dienai.

Taupīgums raksturojams arī kā pozitīva iezīme. Taupīgu cilvēku pozitīvais aspekts saskatāms tajā, ka šie cilvēki cenšas iztikt ar tiem naudas līdzekļiem, kuri viņiem ir pieejami, necenšoties meklēt papildus iespējas īstermiņa naudas aizdevumam. Šeit jāmin arī tas, ka cilvēku paradumos ir arī ietaupīt esošos naudas resursus situācijās, kad naudas līdzekļi nepieciešami kādu konkrētu mērķu sasniegšanai, proti, dāvanu iegādei tuviniekiem kādos nozīmīgos svētkos, kādas nepieciešamas sadzīves lietas iegādei u.tml.

Cilvēks var ietaupīt naudas līdzekļus arī kādu lielāku mērķu motivēts, piemēram, ceļojuma izmaksu segšanai, jauna auto iegādei, mērķis var būt visdažādākais. Līdz ar to taupīgums nav slikta īpašība, kad mums ir vairāk naudas līdzekļu un ar tiem brīvāk varam rīkoties, ietaupot un atlikumu uzkrājot kādai lietai, nebaltai dienai. Protams, ar tādu nosacījumu, ka necieš ne pats cilvēks, ne viņa ģimenes locekļi. Taupīgums var būt vēl nomācošāks, kad pie maziem resursiem nepieciešams vēl papildus samazināt ikmēneša tēriņus, veicot neparedzētus pirkumus.

Jāsecina, ka dzīves situācijas ir dažādas, katrā no tām ir jāmeklē savs risinājums, nereti nepieciešams ietaupīt  naudas līdzekļus, lai sasniegtu savus nospraustos mērķus, citreiz tieši pretēji, nepieciešams taupīt naudas resursus, lai spētu iztikt no viena mēneša uz otru. Līdz ar to taupīgums kā viena no cilvēka rakstura iezīmēm var būt gan kā pozitīvs, gan kā negatīvs aspekts, viss atkarīgs no esošās situācijas, kurā šī iezīme izpaužas.